Моделираш живота си с НЛП – част четвърта

angel-lazarov
Когато чуете „Ферари“ за какъв цвят си мислите? Сигурен съм, че за червен. Така е, защото мозъкът ни има свойството да свързва понятията чрез асоциативни връзки. Думите се свързват с други думи чрез асоциативни значения. Те могат да предизвикват у нас различни емоции и нагласи.

Има думи, които предизвикват позитивни асоциации или думи с позитивен резонанс и думи, водещи до негативни асоциации – думи с негативен резонанс.

Сега е началото на есента и природата се готви за зимата. Това става чрез загуба и смърт: Дървета се разделят с листата си. Те пожълтяват, стават безжизнени и сухи, изоставят клоните…

Какво е настроението ви сега? Да, аз използвах думи с негативен резонанс. Ето още един пример:

Сега е началото на есента и природата се готви за новия сезон. Това става чрез изменения и трансформации. Дърветата освобождават листата си. Те се обагрят във весело-жълто, огнено-червено, топло-кафяво, полетяват от клоните…

Вече емоцията е друга, нали? Разказах същото чрез думи с позитивен резонанс.

„Негативни“ думи са такива като: лошо, неуспех, неудачно, провал, страх, тревожно, напрежение, затруднение. Примери за „позитивни“: добре, успешно, удачно, комфорт, леко, постижение, радостно, цел.

В речта си ние се стремим думите с негативен резонанс да заменяме с думи с позитивен резонанс. Ползите са минимум три:
1. Формираме позитивни вътрешни нагласи към живота и обкръжението, или позитивен фокус на внимание. Това ни носи повече възможности, радости удовлетворение.
2. У хората, с които общуваме, предизвикваме същите градивни нагласи и по този начин неявно им помагаме да са по-успешни.
3. Хората започват чрез асоциативни връзки подсъзнателно да ни свързват с хубавите и добри неща, които казваме. (Впрочем вярно е и обратното, когато мрънкаме и се оплакваме.) При което когато ни видят, дори без да говорим, им се подобрява настроението. Това ни помага, освен да сме по-харесвани, да получаваме от тях желаните неща по-лесно.

Постепенно опитите да говорим позитивно се превръщат в навик. Така може да разпознаете хората, които се занимават с НЛП или хипноза. Когато се оплаквате, че нещо е ТРУДО, те ненатрапчиво ще ви поправят: „ Да, не е много ЛЕСНО.“ Или: „Да, наистина не е много ПРОСТО“. Ако нещо оценявате като НЕПРИЯТНО, те ще кажат: „ …не е много ПРИЯТНО усещане…“. За ДИСКОМФОРТ – „… не е особено КОМФОРТНО…“.

За да се научите по-лесно да мислите и говорите по този начин е добре да имате в своята „оперативната памет“ достатъчно словесен запас. Направете си списък – в речта има много активизиращи, мобилизиращи думи. Това са:
- Глаголи за движение и придвижване – водя, изграждам, търся, намирам, напредвам, правя, уча, развивам, успявам…
- Съществителни имена –за цел, резултат, постижение, успех, обучение…

Когато всеки ден използвате често 3 до 5 думи от този списък осъзнато, в рамките на 1 месец ще затвърдите навика.

Ако след активиращата дума направите малка пауза, то думата се превръща във „контекстуално внушение“ – техника от съвременната (Ериксонова) хипноза. Подсъзнанието с предимство започва да обработва смисъла, който е заложен в думата. Това е и начин да подтикнете хората към желаните от вас действия и нагласи.

Почти всички от завършилите при нас „НЛП – Практик“ усвояват трайно този начин на мислене и изразяване. Ето какво споделят.

Вие също може да го направите, като се запишете на 12-я поток „НЛП – Практик“ в Института по НЛП, който започва на 1 октомври.

Comments are closed.