Техника за справяне с гнева и агресията

angel-lazarov
На нашите курсовете напоследък доста хора споделят, че имат проблеми с агресията – самите те или техни близки, приятели, колеги. Това позволява да изследваме този въпрос и да потърсим решение.

Проблемите се изразяват в две направления – или при агресивно поведение към нас се фрустрираме и не сме в състояние да се защитим адекватно или по незначителни поводи избухваме, реагираме грубо и агресивно. Възможно е да редуваме и двете.

Агресията е поведение, предизвикано от чувството на гняв. Склонни сме да изпитваме гняв, когато се появи пречка да задоволим свое желание. В съвременните условията на ограничен ресурс това се случва по-често.

Гневът е природен механизъм, който ни кара да забележим, че интересите ни са застрашени или поне така си мислим. Изследвания показват, че висшите животните също изпитват гняв. Например, когато в територията на куче навлезе друго животно, кучето усеща гняв и лае, за да защити жизненото си пространство.

До какво води потиснатия гняв

При нас – хората гневът е знак, че трябва да защитим нашата психична територия. Но ние много често го потискаме (от малки ни учат да бъдем „добри“). И тъй като в природата нищо не се губи, получаваме ефекта на тенджера под налягане без предпазен клапан – тя избухва. И тогава деструктивната енергия може да се насочи в две направления – навън или навътре.

Когато е навън, това се изразява в следното:

1. Агресия към невинни хора – обикновено наши близки.

2. Автосаботаж. Това са неосъзнавани действия (обикновено им намираме друго логично обяснение), насочени към разрушаване на нещо, което сме градили с години – напр. отношения или кариера.

В контекст на връзката това може да е поведение, което наранява партньора – чести скандали, незаинтересованост или изневяра, което го кара да ни напусне.

Или на работа – бесни сте на шефа си и му съсипвате важна сделка или често грешите, което го кара да се убеди във вашата неспособност и да ви уволни.

3. Бягство. Писва ви и изведнyж решавате да напуснете работата или партньора си.

4. Отмъщение. Същото като Автосаботажа, но осъзнато и планирано. Действията ви са с цел човекът, причинил ви болка, да почувства същото. Тук проблема е, че другия не разбира защо го наказвате и не му е възможно да промени поведението си към вас.

Ако агресията се насочи навътре, може да очакваме някои от следните резултати:

1. Психосоматични заболявания като язва, високо кръвно, инфаркт, кожни проблеми и др.

2. Депресия – това е агресия, която сме насочили към нас самите.

3. Наднормено тегло – ние „трупаме“ гнева върху себе си.

4. „Случайни“ инциденти с наранявания.

За да избегнете нежеланите последствия, може да изберете следните варианти на поведение:

1. Да изразите чувствата си. Да кажете на човека какви емоции у вас предизвиква поведението му. Но не „ТИ ме ядосваш“ което се приема като обвинение, а „Когато правиш това и това, АЗ се ядосвам/ чувствам се обиден/ а“.

2. Да използвате енергията на гнева за дейсйтвие. Разбирайки, че по този начин не можете да постигнете целта си, да потърсите други варианти и да ги следвате.

3. Когато не е социално допустимо да изразявате чувствата си – при преговори, организационно общуване, разговор с шефа, официална среща – да използвате техники за освобождаване на гнева.

Искам да ви предложа една такава техника.

Техника за освобождаване от гнева

Добре е да я правите в спокойно място, където може да останете сами. Представете си пред вас картинката на човека, който ви е ядосал. Вижте го как изглежда, с какво е облечен, ако можете си спомнете лицето му, цвета на косата и очите му. Вижте как говори или прави нещата, които ви ядосват.

Обърнете внимание как гневът се появява във вас, къде в тялото си го усещате; как се натрупва и усилва. Натрупва се и се усилва все повече и повече, изпълва ви изцяло, концентрира се така, че става все по-нетърпим. И когато не можете повече да издържате, оставете го да избухне в пространството. Да избухне като мощен ядрен взрив. Вижте цветовете на взрива и огромната ядрена гъба на вашия гняв.

Усетете как освободеният гняв ви изпълва с огромна сила.

Намалете размера на картинката така, че човекът да стане наполовина по-малък. (Ако е необходимо си представете пулт за управление на образа като на телевизора или компютъра.)

Сега без цензура му кажете всичко, което мислите за него. Не се сдържайте, усетете свободата и удоволствието да изкажете чувствата и гнева си. Дайте си времето, което ви е нужно…

После ако искате, във въображението си може да предприемете определени действия по отношение на този човек. Не случайно в японските компании има чували с пясък с надпис „BOSS“, за да могат служителите да изливат гнева си върху тях…

Освобождавайте яда си докато се почувствате спокойни.

Изразяването на гнева чрез фантазни действия гарантира, че вие няма да ги извършите реално. Дори наистина да проведете такъв разговор, той ще бъде свободен от негативните емоции и затова – много по-рационален и конструктивен.

Повече за това как да приключим с трудностите и да намерим нови варианти може да научите на тренинга ПРЕЗАРЕЖДАНЕ.

На предстоящия на 4 ноември 2011г. курс Майсторство за убеждаване и влияние може да усвоите комуникационни техники от съвременната (недирективна, разговорна) хипноза за да постигате по-лесно целите си.

Comments are closed.